Kárahnjúkar

Kárahnjúkar eru móbergsfjöll austan Jökulsár á Dal á móti Hafrahvamma-gljúfrum og Glámshvömmum.

Jökulsá á Dal er stífluð við Fremri Kárahnjúk og er þar jafnframt langstærsta stífla Kárahnjúkavirkjunar sem nefnist Kárahnjúkastífla. Stíflan er 700 m löng og 198 m há grjótstífla með steyptri þéttikápu á vatnshliðinni.
Kárahnjúkastífla er meðal hinna stærstu í heimi af þessari gerð og hæsta grjótstífla í Evrópu með steyptri þéttikápu.

Virkjun Jökulsár á Brú vegna álvers Alcoa við Reyðarfjörð hófst 2003 og Fljótsdalsvirkjunin var gangsett hinn 30. nóvember 2007. Afköst hennar eru 690 Mw, talsvert meiri en upprunalega var ætlað, sem er álíka mikið og í öllum núverandi virkjunum í Þjórsá og Tungnaá samanlagt.
Kárahnjúkavirkjun er langstærsta virkjun Íslands og stærsta framkvæmd Íslandssögunnar.

ÞJÓNUSTUAÐILAR

 

X